Alan - zkouškyZZO, ZM, ZOP, FPr1, ZVV-1, ZPU-1, BH, IPO-V, SchH/VPG A, IPO-1, SchH/VPG 1, FPr 2, FPr 3, IPO-2, ZPU-2, SPr 1, SPr 2, ZMT, ZPO-1, SPr 3, OBZ, ZTP, ZPS1, ZPU-S, OB 1, SPT-1, OB 2, FH1, SPT-213.4.08 - zkouška ZZO v Ševětíně s celkovým počtem 57 bodů.


10.5.08 - zkouška ZM ve Starém městě pod Landštejnem s hodnocením 43 za stopu, 47 poslušnost a obrana 49.


15.6.08 - zkouška ZOP v Českých Budějovicích s celkovým počtem 95 bodů.


19.7.08 - zkouška FPr1 v Táboře s celkovým počtem 76 bodů.


31.8.08 - zkouška ZVV-1 v Plané u ČB s celkovým počtem 283 bodů.


12.10.08 - zkouška ZPU-1 v Českých Budějovicích s celkovým počtem 138 bodů.


19.10.08 - zkouška BH v Táboře s celkovým počtem 50 bodů.


5.4.09 - zkouška IPO-V v Táboře s celkovým počtem 266 bodů.


13.4.09 - zkouška SchH/VPG A v Brandlíně s 90 body za poslušnost a stejným počtem i za obranu.


2.5.09 - zkouška IPO-1 v Táboře s 91 body za stopu, 75 body za poslušnost a 87 body za obranu.


14.6.09 - zkouška SchH/VPG 1 v Táboře s 99 body za stopu, 83 body za poslušnost a 87 body za obranu.


3.10.09 - zkouška FPr2 v Táboře s 97 body.


7.11.09 - zkouška FPr3 v Táboře s 92 body.


19.6.10 - zkouška IPO-2 v Táboře s 92 body za stopu, 96 bodů za poslušnost a 93 bodů za obranu.


22.5.11 - zkouška ZPU-2 v Táboře, Čekanicích s 100 body za stopu, 80 bodů za poslušnost a 93 bodů za obranu.


15.4.12 - zkouška SPr 1 v Táboře s 92 body.


10.6.12 - zkouška SPr 2 v Táboře, Čekanicích s 88 body.


1.7.12 - zkouška ZMT v Táboře, Čekanicích se 146 body.


29.7.12 - zkouška ZPO-1 v Táboře, Čekanicích se 174 body.


5.8.12 - zkouška SPr 3 v Táboře, Čekanicích s 91 body.


10.10.12 - zkouška OBZ v Táboře, Čekanicích s 254,5 body.


3.11.12 - zkouška ZTP v Táboře s 269 body.


11.11.12 - zkouška ZPS1 v Táboře s 177 body.


25.8.13 - zkouška ZPU-S v Táboře, Čekanicích. Stopa 80 bodů, poslušnost 80 bodů a speciální cviky také 80bodů.


20.10.13 - zkouška OB 1 v Táboře, Čekanicích s 228,5 body.


11.5.14 - zkouška SPT-1 v Táboře, Čekanicích s 187 body.


19.10.14 - zkouška OB 2 v Táboře se 198 body.


28.10.14 - zkouška FH1 v Táboře s 90 body.


22.11.14 - zkouška SPT-2 v Táboře, Čekanicích se 179 body.